Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho biểu đồ về số lượng gia cầm và sản lượng thịt gia cầm của nước ta, giai đoạn 2015 - 2021:

(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2022, https://www.gso.gov.vn)

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

Câu 686222: Cho biểu đồ về số lượng gia cầm và sản lượng thịt gia cầm của nước ta, giai đoạn 2015 - 2021:(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2022, https://www.gso.gov.vn)


Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Tốc độ tăng trưởng số lượng gia cầm và sản lượng thịt gia cầm.

B. Sự thay đổi cơ cấu số lượng gia cầm và sản lượng thịt gia cầm.

C. Quy mô số lượng gia cầm và sản lượng thịt gia cầm.

D. Cơ cấu số lượng gia cầm và sản lượng thịt gia cầm.

Câu hỏi : 686222

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Đặt tên biểu đồ.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Biểu đồ thể hiện nội dung quy mô số lượng gia cầm và sản lượng thịt gia cầm.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com