Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG THỦY SẢN NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010 – 2021

(Đơn vị: Nghìn tấn)

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2020, NXB Thống kê,2021)

Theo bảng số liệu, để thể hiện sản lượng thủy sản và tốc độ tăng trưởng tổng sản lượng thủy sản nước ta giai đoạn 2010 - 2021, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

Câu 686223: Cho bảng số liệu sau:


SẢN LƯỢNG THỦY SẢN NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010 – 2021


(Đơn vị: Nghìn tấn)(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2020, NXB Thống kê,2021)


Theo bảng số liệu, để thể hiện sản lượng thủy sản và tốc độ tăng trưởng tổng sản lượng thủy sản nước ta giai đoạn 2010 - 2021, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Đường.

B. Tròn.

C. Cột

D. Kết hợp.

Câu hỏi : 686223

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Chọn dạng biểu đồ.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dang biểu đồ kết hợp thích hợp nhất để thể hiện sản lượng thủy sản và tốc độ tăng trưởng tổng sản lượng thủy sản nước ta giai đoạn 2010 - 2021.

  Sản lượng thủy sản thể hiện bằng biểu đồ cột và tốc độ tăng trưởng thể hiện bằng biểu đồ đường.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com