Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Quảng cáo

Câu 1: A. motherB. threaten C. without D. weather

Câu hỏi : 686359
Phương pháp giải:
Ngữ âm
 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  A. mother /ˈmʌðər/

  B. threaten /ˈθretn/

  C. without /wɪˈðaʊt/

  D. weather /ˈweðər/

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: A. jobB. post C. cope D. cold

Câu hỏi : 686360
Phương pháp giải:
Ngữ âm
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com