Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính: 3 giờ 18 phút + 2 giờ 10 phút x 3.

Câu 686418: Tính: 3 giờ 18 phút + 2 giờ 10 phút x 3.

A. 9 giờ 48 phút

B. 5 giờ 48 phút

C. 9 giờ 28 phút

D. 5 giờ 28 phút

Câu hỏi : 686418
Phương pháp giải:

Thực hiện phép nhân trước, phép cộng sau.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  3 giờ 18 phút + 2 giờ 10 phút x 3

  = 3 giờ 18 phút + 6 giờ 30 phút

  = 9 giờ 48 phút

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com