Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Diện tích hình tròn có bán kính \(3{\rm{\;cm}}\) là

Câu 686417: Diện tích hình tròn có bán kính \(3{\rm{\;cm}}\) là

A. \(18,84{\rm{\;c}}{{\rm{m}}^2}\)

B. \(28,26{\rm{\;c}}{{\rm{m}}^2}\)

C. \(7,065{\rm{\;c}}{{\rm{m}}^2}\)

D. \(9,42{\rm{\;c}}{{\rm{m}}^2}\)

Câu hỏi : 686417
Phương pháp giải:

Diện tích hình tròn = Bán kính x Bán kính x 3,14.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Diện tích hình tròn có bán kính 3 cm là \(3 \times 3 \times 3,14\) = 28,26 \((c{m^2})\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com