Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Để pha được \(800{\rm{\;g}}\) dung dịch nước muối chứa chín phần nghìn muối cần số gam muối là

 

Câu 686445:

Để pha được \(800{\rm{\;g}}\) dung dịch nước muối chứa chín phần nghìn muối cần số gam muối là


 

A. \(72{\rm{\;g}}\)

B.

\(64{\rm{\;g}}\)

 

C.

\(7,2{\rm{\;g}}\)

 

D.

\(8,1{\rm{\;g}}\)

 

Câu hỏi : 686445
Phương pháp giải:

Số gam muối = \(800 \times \dfrac{9}{{1000}}\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Số gam muối là \(800 \times \dfrac{9}{{1000}} = 7,2\) (g)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com