Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một tập tài liệu có 320 trang. Số chữ số để đánh số trang liền nhau của tập tài liệu đó từ trang số 1 là

 

Câu 686446:

Một tập tài liệu có 320 trang. Số chữ số để đánh số trang liền nhau của tập tài liệu đó từ trang số 1 là


 

A. 852

B.

663

 

C.

849

 

D.

960

 

Câu hỏi : 686446

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Tìm lần lượt các bước:


Từ trang 1 đến trang 9, từ trang 10 đến trang 99, từ trang 100 đến trang 320 cần bao nhiêu chữ số.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ trang 1 đến trang 9 có 9 trang \( \Rightarrow \) cần 9 chữ số

  Từ trang 10 đến trang 99 có 90 trang \( \Rightarrow \) cần 90 x 2 = 180 chữ số

  Từ trang 100 đến trang 320 có 221 trang \( \Rightarrow \) cần 221 x 3 = 663 chữ số

  Số chữ số để đánh số trang liền nhau của tập tài liệu đó từ trang số 1 là:

  9 + 180 + 663 = 852 (chữ số)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com