Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Người thứ nhất làm một mình xong một công việc trong 4 giờ, người thứ hai làm một mình xong công việc đó trong 6 giờ. Thời gian để cả hai người cùng làm xong công việc đó là:

 

Câu 686450:

Người thứ nhất làm một mình xong một công việc trong 4 giờ, người thứ hai làm một mình xong công việc đó trong 6 giờ. Thời gian để cả hai người cùng làm xong công việc đó là:


 

A. 2 giờ 36 phút

B.

2 giờ

 

C.

2 giờ 24 phút

 

D.

3 giờ

 

Câu hỏi : 686450
Phương pháp giải:

Tìm 1 giờ người thứ nhất, người thứ hai làm được mấy phần công việc, từ đó tìm được 1 giờ cả 2 người làm được mấy phần công việc.


Thời gian để cả hai người làm xong công việc = 1 : Số phần công việc cả hai người làm được trong 1 giờ.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong 1 giờ người thứ nhất làm được \(\dfrac{1}{4}\) công việc.

  Trong 1 giờ người thứ hai làm được \(\dfrac{1}{6}\) công việc.

  Trong 1 giờ cả hai người làm được \(\dfrac{1}{4} + \dfrac{1}{6} = \dfrac{5}{{12}}\) công việc.

  Thời gian để cả hai người cùng làm xong công việc đó là:

  \(1:\dfrac{5}{{12}} = \dfrac{{12}}{5} = 2,4\) (giờ) = 2 giờ 24 phút

  Đáp số: 2 giờ 24 phút

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com