Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ba bạn Mai, Hoa và Trang có 48 bông hoa. Nếu Mai cho Hoa 3 bông; Hoa cho Trang 2 bông; còn Trang lại cho Mai 6 bông thì số hoa của ba bạn bằng nhau. Số hoa ban đầu của Trang là

 

Câu 686449:

Ba bạn Mai, Hoa và Trang có 48 bông hoa. Nếu Mai cho Hoa 3 bông; Hoa cho Trang 2 bông; còn Trang lại cho Mai 6 bông thì số hoa của ba bạn bằng nhau. Số hoa ban đầu của Trang là


 

A. 15 bông

B.

13 bông

 

C.

20 bông

 

D.

16 bông

 

Câu hỏi : 686449
Phương pháp giải:

Tìm số hoa của mỗi bạn lúc sau = Tổng số hoa : 3.


Tìm số hoa của Trang lúc đầu = Số hoa của mỗi bạn lúc sau + 6 – 2.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Số hoa của mỗi bạn lúc sau là: 48 : 3 = 16 (bông)

  Số hoa của Trang ban đầu là 16 + 6 – 2 = 20 (bông)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com