Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Em có số bi gấp 2 lần số bi của anh. Nếu em cho anh 3 viên thì số bi của em gấp 1,5 lần số bi của anh. Tổng số bi của hai anh em là

Câu 686461: Em có số bi gấp 2 lần số bi của anh. Nếu em cho anh 3 viên thì số bi của em gấp 1,5 lần số bi của anh. Tổng số bi của hai anh em là

A. 75 viên

B. 45 viên

C. 90 viên

D. 60 viên

Câu hỏi : 686461

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Tìm 3 viên bi ứng với bao nhiêu phần tổng số bi của hai anh em.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ban đầu, số bi của em bằng \(\dfrac{2}{1}\) số bi của anh.

  \( \Rightarrow \) Số bị của em bằng \(\dfrac{2}{3}\) tổng số bi của hai anh em.

  Nếu em cho anh 3 viên thì số bi của em bằng \(\dfrac{3}{2}\) số bi của anh.

  \( \Rightarrow \) Số bị của em bằng \(\dfrac{3}{5}\) tổng số bi của hai anh em.

  3 viên bi ứng với \(\dfrac{2}{3} - \dfrac{3}{5} = \dfrac{1}{{15}}\) (tổng số bi của hai anh em)

  Tổng số bi của hai anh em là là \(3:\dfrac{1}{{15}} = 45\) (viên bi)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com