Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ba lớp 5A, 5B, 5C tổ chức liên hoan kem. Lớp \(5{\rm{\;A}}\) mang đi \(12{\rm{\;kg}}\) kem, lớp \(5{\rm{\;B}}\) mang đi \(8{\rm{\;kg}}\) kem, còn lớp 5C không mua được kem nên đưa số tiền 800000 đồng dự định mua kem cho hai lớp kia và ba lớp sẽ ăn kem chung. Nếu lượng kem mỗi lớp ăn là như nhau thì số tiền lớp \(5{\rm{\;A}}\) nhận được là

 

Câu 686462:

Ba lớp 5A, 5B, 5C tổ chức liên hoan kem. Lớp \(5{\rm{\;A}}\) mang đi \(12{\rm{\;kg}}\) kem, lớp \(5{\rm{\;B}}\) mang đi \(8{\rm{\;kg}}\) kem, còn lớp 5C không mua được kem nên đưa số tiền 800000 đồng dự định mua kem cho hai lớp kia và ba lớp sẽ ăn kem chung. Nếu lượng kem mỗi lớp ăn là như nhau thì số tiền lớp \(5{\rm{\;A}}\) nhận được là


 

A. 560000 đồng

B. 640000 đồng

C. 480000 đồng

D. 400000 đồng

Câu hỏi : 686462
Phương pháp giải:

- Tìm tổng số kg kem của 3 lớp = Số kg kem của lớp 5A + Số kg kem của lớp 5B.


- Tìm giá tiền mỗi kg kem = Số tiền của lớp 5C : Tổng số kg kem của 2 lớp 5A, 5B.


- Số tiền lớp 5A nhận được = Giá tiền mỗi kg kem x Số kg kem của lớp 5A.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tổng số kg kem của 3 lớp là 12 + 8 = 20 (kg)

  Giá tiền của mỗi kg kem là 800 000 : 20 = 40 000 (đồng)

  Lớp 5A được nhận số tiền là: 40 000 x 12 = 480 000 (đồng)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com