Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Có 203 bóng đèn được xếp thành một vòng tròn và đều đang bật. Người ta tắt bóng ở vị trí thứ nhất sau đó bỏ cách một bóng đang bật và tắt bóng tiếp theo. Cứ thực hiện như vậy cho đến khi trên vòng tròn chỉ còn một bóng đang bật. Bóng đèn đó ở vị trí số:

Câu 686464: Có 203 bóng đèn được xếp thành một vòng tròn và đều đang bật. Người ta tắt bóng ở vị trí thứ nhất sau đó bỏ cách một bóng đang bật và tắt bóng tiếp theo. Cứ thực hiện như vậy cho đến khi trên vòng tròn chỉ còn một bóng đang bật. Bóng đèn đó ở vị trí số:

A. 150

B. 22

C. 126

D. 86

Câu hỏi : 686464
Phương pháp giải:

Xét bài toán phụ:


Nếu trên vòng tròn lúc đầu có 128 số thì sau khi xóa còn 1 số thì đó là số 128.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xét bài toán:

  Nếu trên vòng tròn lúc đầu có 128 số thì sau khi xóa còn 1 số thì đó là số 128.

  Lần 1 xóa: 1; 3; 5; 7; …; 127

  Lần 2 xóa: 2; 6; 10; 14; … 126 (chia 4 dư 2)

  Lần 3 xóa: 4; 12; 20; … (chia 8 dư 4)

  Lần 4 xóa: 8; 24; 40; … (chia 16 dư 8)

  Lần 5 xóa: 16; 48; 80; … (chia 32 dư 16)

  Lần 6 xóa: 32; 96 (chia 64 dư 32)

  Lần 7 xóa: 64 (chia 120 dư 64)

  Vậy còn lại 128.

  Quay lại bài toán: 203 – 128 = 75

  Sau khi xóa 75 số thì còn lại 128 số

  75 số xóa đầu tiên: 1; 3; 5; 7; …; 149 (số lẻ thứ 75 = 1 + (75 – 1) x 2 = 149)

  128 số bắt đầu xóa từ 151, còn lại cuối cùng là 150.

  Vậy còn lại số 150.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com