Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một cửa hàng nhập hoa về bán trong 3 ngày. Ngày thứ nhất, bán giá gấp đôi so với giá nhập và bán được \(34{\rm{\% }}\) số hoa. Ngày thứ hai, bán giá bằng \(120{\rm{\% }}\) giá nhập nên bán được một nửa số hoa còn lại. Ngày thứ ba, chấp nhận bán bằng nửa giá nhập nên bán được hết số hoa. Tính phần trăm lãi của cửa hàng đó so với số tiền bỏ ra nhập hoa.

 

Câu 686463:

Một cửa hàng nhập hoa về bán trong 3 ngày. Ngày thứ nhất, bán giá gấp đôi so với giá nhập và bán được \(34{\rm{\% }}\) số hoa. Ngày thứ hai, bán giá bằng \(120{\rm{\% }}\) giá nhập nên bán được một nửa số hoa còn lại. Ngày thứ ba, chấp nhận bán bằng nửa giá nhập nên bán được hết số hoa. Tính phần trăm lãi của cửa hàng đó so với số tiền bỏ ra nhập hoa.


 

A. \(36{\rm{\% }}\)

B. \(21,4{\rm{\% }}\)

C. \(24,1{\rm{\% }}\)

D. \(19{\rm{\% }}\)

Câu hỏi : 686463
Phương pháp giải:

Coi số tiền nhập hoa là 100%


Từ đó ta tìm được số tiền ngày thứ nhất, ngày thứ hai và ngày thứ ba bán được.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Coi số tiền nhập hoa là 100%

  Số tiền ngày thứ nhất bán được: 100% x 2 x 34% = 68% (số tiền nhập hoa)

  Ngày thứ hai bán được: (100% - 34%) : 2 = 33% (số hoa)

  Số tiền ngày thứ hai bán được bằng: 120% x 33% = 39,6% (số tiền nhập hoa)

  Ngày thứ hai bán được: 100% - 34% - 33% = 33%

  Số tiền ngày thứ ba bán được bằng 50% x 33% = 16,5% (số tiền nhập hoa)

  Số phần trăm lãi của cửa hàng đó so với số tiền bỏ ra nhập hoa.

       (68% + 39,6% + 16,5%) – 100% = 24,1%

  Đáp số: 24,1%

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com