Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 200 ml dung dịch Ca(OH) 0,6 M vào 100 ml dung dịch chứa KHCO3 2M và CaCl2 1M, sau các phản ứng hoàn toàn thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là

Câu 686521: Cho 200 ml dung dịch Ca(OH) 0,6 M vào 100 ml dung dịch chứa KHCO3 2M và CaCl2 1M, sau các phản ứng hoàn toàn thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là

A. 22,00.

B. 12,00.

C. 20,00.

D. 10,00.

Câu hỏi : 686521

Quảng cáo

Phương pháp giải:

\({\rm{HCO}}_3^ -  + {\rm{O}}{{\rm{H}}^ - } \to {\rm{CO}}_3^{2 - } + {{\rm{H}}_2}{\rm{O}}\). So sánh số mol \({\rm{HCO}}_3^ - ,{\rm{O}}{{\rm{H}}^ - }\). Tính số mol \({\rm{CO}}_3^{2 - }\)theo chất hết.

\({\rm{C}}{{\rm{a}}^{2 + }} + {\rm{CO}}_3^{2 - } \to {\rm{CaC}}{{\rm{O}}_3} \downarrow \). So sánh số mol \({\rm{CO}}_3^{2 - }\)và Ca2+. Tính số mol CaCO3 theo chất hết.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\)

  \({{\rm{n}}_{{\rm{Ca(OH}}{{\rm{)}}_2}}} = 0,2.0,6 = 0,12{\rm{ (mol)}}\); \({{\rm{n}}_{{\rm{KHC}}{{\rm{O}}_3}}} = 0,1.2 = 0,2{\rm{ (mol)}}\); \({{\rm{n}}_{{\rm{CaC}}{{\rm{l}}_2}}} = 0,1.1 = 0,1{\rm{ (mol)}}\)

  \( \Rightarrow {{\rm{n}}_{{\rm{O}}{{\rm{H}}^ - }}} = 0,24{\rm{ (mol); }}{{\rm{n}}_{{\rm{C}}{{\rm{a}}^{2 + }}}} = 0,22{\rm{ (mol); }}{{\rm{n}}_{{\rm{HCO}}_3^ - }} = 0,2{\rm{ (mol)}}\)

  Phương trình hóa học:

  \({\rm{HCO}}_3^ -  + {\rm{O}}{{\rm{H}}^ - } \to {\rm{CO}}_3^{2 - } + {{\rm{H}}_2}{\rm{O}}\)

  0,2 ⟶  0,2   ⟶ 0,2 (mol)

  \({\rm{C}}{{\rm{a}}^{2 + }} + {\rm{CO}}_3^{2 - } \to {\rm{CaC}}{{\rm{O}}_3} \downarrow \)

  0,2 ⟵ 0,2   ⟶  0,2 (mol)

  a  = 0,2.100  = 20 (g)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com