Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Để có 100 kg NPK 12 – 5 – 8 một kỹ sư nông nghiệp đã phối trộn các muối khan (NH4)2SO4, Ca(H2PO4)2, KCl và x kg mùn hữu cơ (chất phụ gia). Giá trị của x gần nhất với

Câu 686525: Để có 100 kg NPK 12 – 5 – 8 một kỹ sư nông nghiệp đã phối trộn các muối khan (NH4)2SO4, Ca(H2PO4)2, KCl và x kg mùn hữu cơ (chất phụ gia). Giá trị của x gần nhất với

A. 19,3.

B. 22,5.

C. 25.

D. 16,67.

Câu hỏi : 686525

Quảng cáo

Phương pháp giải:

100 kg phân NPK 12 – 5 – 8 ⟹ mN = 12 (kg); \({{\rm{m}}_{{{\rm{P}}_2}{{\rm{O}}_5}}}\) = 5 (kg) và \({{\rm{m}}_{{{\rm{K}}_2}{\rm{O}}}}\) = 8 (kg)

x = 100 – (\({{\rm{m}}_{{{{\rm{(N}}{{\rm{H}}_4})}_2}{\rm{S}}{{\rm{O}}_4}}} + {{\rm{m}}_{{\rm{Ca(}}{{\rm{H}}_2}{\rm{P}}{{\rm{O}}_4}{)_2}}} + {{\rm{m}}_{{\rm{KCl}}}}\))

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi số mol của (NH4)2SO4, Ca(H2PO4)2, KCl lần lượt là a, b, c.

  100 kg phân NPK 12 – 5 – 8 ⟹ mN = 12 (kg); \({{\rm{m}}_{{{\rm{P}}_2}{{\rm{O}}_5}}}\) = 5 (kg) và \({{\rm{m}}_{{{\rm{K}}_2}{\rm{O}}}}\) = 8 (kg)

  Mà mN = 14.2a = 12 ⟹ a = 0,4286 (mol)

       \({{\rm{m}}_{{{\rm{P}}_2}{{\rm{O}}_5}}}\) = 142b = 5 ⟹ b = 0,0352 (mol)

       \({{\rm{m}}_{{{\rm{K}}_2}{\rm{O}}}}\) = 94.0,5c = 8 ⟹ c = 0,1702 (mol)

  ⟹ x = 100 – (\({{\rm{m}}_{{{{\rm{(N}}{{\rm{H}}_4})}_2}{\rm{S}}{{\rm{O}}_4}}} + {{\rm{m}}_{{\rm{Ca(}}{{\rm{H}}_2}{\rm{P}}{{\rm{O}}_4}{)_2}}} + {{\rm{m}}_{{\rm{KCl}}}}\)) = 100 – (132a + 234b + 74,5c) = 22,5 (kg)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com