Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Để tráng 50 chiếc gương soi có diện tích bề mặt 0,4 m2 với độ dày 0,1 μm người ta cho m gam glucozơ thực hiện phản ứng với lượng dư dung dịch bạc nitrat trong amoniac. Biết khối lượng riêng của bạc là 10,49 g/cm3 và hiệu suất của quá trình là 65%. Giá trị gần nhất của m là

Câu 686526: Để tráng 50 chiếc gương soi có diện tích bề mặt 0,4 m2 với độ dày 0,1 μm người ta cho m gam glucozơ thực hiện phản ứng với lượng dư dung dịch bạc nitrat trong amoniac. Biết khối lượng riêng của bạc là 10,49 g/cm3 và hiệu suất của quá trình là 65%. Giá trị gần nhất của m là

A. 26,9.

B. 32,3.

C. 21,0.

D. 31,2.

Câu hỏi : 686526

Quảng cáo

Phương pháp giải:

mAg (1 gương) = Diện tích bề mặt x Độ dày x Khối lượng riêng.

mAg (50 gương) = 50 mAg (1 gương) ⟹ nAg (50 gương)

nglucozơ = \(\dfrac{1}{2}\) nAg (50 gương)

nglucozơ thực tế = nglucozơ : H

mglucozơ thực tế = nglucozơ thực tế. 180

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Diện tích bề mặt = 0,4 m2 = 4000 cm2.

  Độ dày = 0,1 m = 10-5 cm.

  Khối lượng bạc bám trên mỗi tấm gương là: mAg (1 gương) = 4000.10-5.10,49 = 0,4196 (g)

  Khối lượng bạc bám trên 50 tấm gương là: mAg (50 gương) = 0,4196.50 = 20,98 (g)

  ⟹ nAg (50 gương) = 20,98 : 108 = 0,19426 (mol)

  ⟹ nglucozơ = \(\dfrac{1}{2}\) nAg (50 gương) = 0,09713 (mol)

  Hiệu suất của quá trình là 65% ⟹ nglucozơ thực tế = nglucozơ : H = 0,09713 : 65% = 0,1494 (mol)

  Khối lượng glucozơ cần là: mglucozơ thực tế = nglucozơ thực tế. 180 = 0,1494.180 = 26,9 (g)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com