Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trùng ngưng hexametilenđiamin với axit adipic thu được polime X óng mượt, ít thấm nước, giặt mau khô, nhưng kém bển với nhiệt; với axit và có tính dai, bền, mềm mại, kiềm. X là polime nào sau đây?

Câu 686531: Trùng ngưng hexametilenđiamin với axit adipic thu được polime X óng mượt, ít thấm nước, giặt mau khô, nhưng kém bển với nhiệt; với axit và có tính dai, bền, mềm mại, kiềm. X là polime nào sau đây?

A. Cao su isopren.

B. Policaproamit.

C. Nilon-6,6.

D. Poli(vinyl clorua).

Câu hỏi : 686531

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết phần tơ nilon – 6,6 thuộc bài “Vật liệu polime”.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trùng ngưng hexametilenđiamin với axit adipic thu được nilon – 6,6.

  nH2N-[CH2]6-NH2 + nHOOC-[CH2]4-COOH $\xrightarrow{{{{\text{t}}^o}}}$  (-NH-[CH2]6-NHCO-[CH2]4-CO-)n + 2nH2O

  poli(hexanmetylen ađipanmit)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com