Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hòa tan hỗn hợp gồm A gồm CuSO4 và NaCl vào nước thu được dung dịch X. Tiến hành điện phân X với điện cực trơ, màng ngăn xốp, dòng điện có cường độ không đổi. Tổng số mol khí thu được ở cả hai điện cực (n) phụ thuộc vào thời gian điện phân (t) được mồ tả như đồ thị bên:

Giả thiết hiệu suất điện phân là 100% bỏ qua sự bay hơi của nước. % khối lượng của CuSO4 trong A là:

Câu 686532: Hòa tan hỗn hợp gồm A gồm CuSO4 và NaCl vào nước thu được dung dịch X. Tiến hành điện phân X với điện cực trơ, màng ngăn xốp, dòng điện có cường độ không đổi. Tổng số mol khí thu được ở cả hai điện cực (n) phụ thuộc vào thời gian điện phân (t) được mồ tả như đồ thị bên:

Giả thiết hiệu suất điện phân là 100% bỏ qua sự bay hơi của nước. % khối lượng của CuSO4 trong A là:

A. 83,80%.

B. 83,08%.

C. 88,30%.

D. 80,83%.

Câu hỏi : 686532
Phương pháp giải:

Đoạn 1: \({{\rm{n}}_{{\rm{C}}{{\rm{l}}_2}}}\) = n­khí ⟹ ne trao đổi

Đoạn 2: Độ dốc nhỏ hơn ⟹ Thoát O2.

Đoạn 3: Thoát H2 và O2

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đoạn 1: \({{\rm{n}}_{{\rm{C}}{{\rm{l}}_2}}}\) = 0,03 mol.

  Trong a giây mỗi điện cực đã trao đổi 0,03.2 = 0,06 mol electron.

  Đoạn 2: Có độ dốc nhỏ hơn đoạn 1 nên tốc độ thoát khí chậm lại → Thoát O2 (x mol)

  Đoạn 3: Thoát H2 và O2. Đặt \({{\rm{n}}_{{{\rm{O}}_2}}} = {\rm{y (mol)}} \to {{\rm{n}}_{{{\rm{H}}_2}}} = 2{{\rm{n}}_{{{\rm{O}}_2}}} = 2y{\rm{ (mol)}}\)

  Ta có: nkhí tổng = x + 3y + 0,03 = 0,08 (mol)(1)

  ne anot = 2.0,03 + 4(x + y) = 0,06.3,5 (2)

  Từ (1) và (2) \( \Rightarrow \) x = 0,03125 (mol); y = 6,25.10-3 (mol)

  Ở đoạn 2: 2nCu = \(2{{\rm{n}}_{{\rm{C}}{{\rm{l}}_2}}} + 4{{\rm{n}}_{{{\rm{O}}_2}}}\) \( \Rightarrow \) nCu = 0,0925 (mol)

  \( \Rightarrow {\rm{ }}{{\rm{n}}_{{\rm{CuS}}{{\rm{O}}_4}}} = 0,0925{\rm{ (mol)}}\)

  ⟹ nNaCl = \(2{{\rm{n}}_{{\rm{C}}{{\rm{l}}_2}}}\) = 0,06 (mol)

  % CuSO4 = 80,83%.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com