Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

X là tetrapeptit Ala-Gly-Val-Ala, Y là tripeptit Val-Gly-Val. Đun nóng m gam hỗn hợp gồm X và Y (có ti lệ số mol của X và Y tương ứng là 1 : 3) với dung dịch NaOH vừa đủ. Phàn ứng hoàn toàn thu được dung dịch T. Cô cạn T, thu được 23,745 gam chất rắn khan. Giá trị của m là

Câu 686533: X là tetrapeptit Ala-Gly-Val-Ala, Y là tripeptit Val-Gly-Val. Đun nóng m gam hỗn hợp gồm X và Y (có ti lệ số mol của X và Y tương ứng là 1 : 3) với dung dịch NaOH vừa đủ. Phàn ứng hoàn toàn thu được dung dịch T. Cô cạn T, thu được 23,745 gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 19,455.

B. 78,400.

C. 17,025.

D. 68,100.

Câu hỏi : 686533

Quảng cáo

Phương pháp giải:

\({{\rm{n}}_{{{\rm{H}}_2}{\rm{O}}}}\) = nX + nY

Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có: mX + mY + mNa­OH = mT + \({{\rm{m}}_{{{\rm{H}}_2}{\rm{O}}}}\)

m = m+ mY

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi số mol của X và Y lần lượt là x và 3x.

  Phương trình hóa học:

  X + 4NaOH \( \to \) Muối + H2O

  Y + 3NaOH \( \to \) Muối + H2O

  Ta có:  \({{\rm{n}}_{{{\rm{H}}_2}{\rm{O}}}}\) = nX + nY = 4x (mol)

  Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:

  mX + mY + mNa­OH = mT + \({{\rm{m}}_{{{\rm{H}}_2}{\rm{O}}}}\)

  ⟹ 316.x + 3x.273 + 40.(4x + 3.3x) = 23,745 + 4x.18

  ⟹ x = 0,015 (mol)

  m = m+ mY = 316.0,015 + 273.3.0,015 = 17,025 (g)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com