Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ở một loài thực vật, xét 3 cặp gen A, a; B, b; D, d nằm trên 3 cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau. Cơ thể có kiểu gen AaBDd thuộc thể đột biến nào sau đây?

Câu 686537: Ở một loài thực vật, xét 3 cặp gen A, a; B, b; D, d nằm trên 3 cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau. Cơ thể có kiểu gen AaBDd thuộc thể đột biến nào sau đây?

A. Thể tam bội.

B. Thể một.

C. Thể tứ bội.

D. Thể ba.

Câu hỏi : 686537
Phương pháp giải:

2n – 1: Thể một

2n + 1: Thể ba

3n : Thể tam bội

4n: Thể tứ bội

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cơ thể có kiểu gen AaBDd là thể một: 2n – 1 (thiếu 1 NST ở cặp Bb).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com