Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Xét một quần thể thực vật tự thụ phấn nghiêm ngặt, ở thế hệ xuất phát có thành phần kiểu gen 0,6AA : 0,4Aa. Sau 2 thế hệ tự thụ phấn, tần số alen A của quần thể là bao nhiêu?

Câu 686538: Xét một quần thể thực vật tự thụ phấn nghiêm ngặt, ở thế hệ xuất phát có thành phần kiểu gen 0,6AA : 0,4Aa. Sau 2 thế hệ tự thụ phấn, tần số alen A của quần thể là bao nhiêu?

A. 0,8.

B. 0,2.

C. 0,7.

D. 0,3.

Câu hỏi : 686538
Phương pháp giải:

Quần thể có thành phần kiểu gen : xAA:yAa:zaa  

Tần số alen \({p_A} = x + \frac{y}{2};{q_a} = z + \frac{y}{2};{p_A} + {q_a} = 1\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Quần thể có thành phần kiểu gen : 0,6AA : 0,4Aa

  Tần số alen \({p_A} = 0,6 + \frac{{0,4}}{2} = 0,8;{q_a} = 1 - {p_A} = 0,2\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com