Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ở một loài thực vật, xét phép lai P: AaBb × AaBb, thu được F1. Theo lí thuyết, số kiểu gen dị hợp ở F1 là bao nhiêu?

Câu 686554: Ở một loài thực vật, xét phép lai P: AaBb × AaBb, thu được F1. Theo lí thuyết, số kiểu gen dị hợp ở F1 là bao nhiêu?

A. 4.

B. 5.

C. 9.

D. 1.

Câu hỏi : 686554

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Viết sơ đồ lai.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  P: AaBb × AaBb → (1AA:2Aa:1aa)(1BB:2Bb:1bb)

  → Tổng 9 KG; số kiểu gen đồng hợp là 4 → số kiểu gen dị hợp là 5.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com