Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ở một loài thực vật, màu hoa do 2 cặp gen phân li độc lập quy định. Biết rằng trong kiểu gen có đồng thời alen A và B quy định hoa đỏ, các kiểu gen còn lại quy định hoa trắng. Theo lí thuyết, phép lai AaBb × aabb, thu được Fa có tỉ lệ kiểu hình là

Câu 686555: Ở một loài thực vật, màu hoa do 2 cặp gen phân li độc lập quy định. Biết rằng trong kiểu gen có đồng thời alen A và B quy định hoa đỏ, các kiểu gen còn lại quy định hoa trắng. Theo lí thuyết, phép lai AaBb × aabb, thu được Fa có tỉ lệ kiểu hình là

A. 1 hoa đỏ : 1 hoa trắng.

B. 1 hoa đỏ : 3 hoa trắng.

C. 9 hoa đỏ : 7 hoa trắng.

D. 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng.

Câu hỏi : 686555
Phương pháp giải:

Quy ước gen, viết phép lai.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A-B-: hoa đỏ; còn lại hoa trắng.

  AaBb × aabb → 1AaBb:1Aabb:1aaBb:1aabb → 1 đỏ : 3 trắng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com