Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 686556: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Kết quả của tiến hóa nhỏ là hình thành loài mới.

B. Tiến hóa nhỏ diễn ra trong thời gian địa chất rất dài.

C. Tiến hóa lớn diễn ra trên quy mô hẹp.

D. Tiến hóa lớn có thể nghiên cứu bằng thực nghiệm.

Câu hỏi : 686556

Quảng cáo

Phương pháp giải:

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Theo thuyết tiến hóa hiện đại:

  A đúng.

  B sai, thời gian diễn ra của tiến hóa nhỏ ngắn.

  C sai, tiến hóa lớn diễn ra trên quy mô lớn.

  D sai, tiến hóa lớn không thể nghiên cứu bằng thực nghiệm.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com