Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ở sinh vật nhân thực, nguyên tắc bổ sung giữa G với X, A với U và ngược lại được thể hiện trong bao nhiêu cấu trúc phân tử và quá trình sau đây?

I. ADN mạch kép.II. Quá trình phiên mã.              III. Quá trình dịch mã.

IV. mARN.V. tARN.

Câu 686633: Ở sinh vật nhân thực, nguyên tắc bổ sung giữa G với X, A với U và ngược lại được thể hiện trong bao nhiêu cấu trúc phân tử và quá trình sau đây?

I. ADN mạch kép.II. Quá trình phiên mã.              III. Quá trình dịch mã.

IV. mARN.V. tARN.

A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Câu hỏi : 686633

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về các loại phân tử axit nucleic và các cơ chế truyền đạt thông tin di truyền để giải bài tập.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ở sinh vật nhân thực, nguyên tắc bổ sung giữa G với X, A với U và ngược lại được thể hiện trong: tARN, quá trình dịch mã.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com