Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhà khoa học Karpechenco đã lai cải củ (Raphanus) có 2n = 18R với cải bắp (Brassica) có 2n = 18B thu được con lai F1). Phát biểu nào sau đây là không đúng về con lai F1 này?

Câu 686634: Nhà khoa học Karpechenco đã lai cải củ (Raphanus) có 2n = 18R với cải bắp (Brassica) có 2n = 18B thu được con lai F1). Phát biểu nào sau đây là không đúng về con lai F1 này?

A. Con lai F1 có tổng 18NST.

B. Con lai F1 hữu thụ do có bộ NST tương đồng.

C. Con lai F1 mang vật chất di truyền của cả hai loài.

D. Thể song nhị bội được tạo ra từ con lai F1 có bộ NST là 18R + 18B.

Câu hỏi : 686634

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về quá trình hình thành loài mới bằng con đường lai xa và đa bội hóa ở thực vật để giải bài tập.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phát biểu không đúng là đáp án B.

  B sai vì con lai F1 bất thụ do mang các NST của 2 loài sinh vật nên không tồn tại dưới dạng cặp NST tương đồng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com