Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một đoạn mạch gốc của gen có trình tự là 3' TAX GGG AAA TTT AAX AXT 5' mã hóa chuỗi polipeptit có 5 axit amin. Các nuclêôtit được đánh số từ 1 đến 18 theo chiều từ trái sang phải. Đột biến xảy ra trong đoạn gen này, làm cho chuỗi pôlipeptit chỉ còn 4 axit amin. Đột biến đó là

Câu 686636: Một đoạn mạch gốc của gen có trình tự là 3' TAX GGG AAA TTT AAX AXT 5' mã hóa chuỗi polipeptit có 5 axit amin. Các nuclêôtit được đánh số từ 1 đến 18 theo chiều từ trái sang phải. Đột biến xảy ra trong đoạn gen này, làm cho chuỗi pôlipeptit chỉ còn 4 axit amin. Đột biến đó là

A. thay thế một cặp A-T bằng T – A ở vị trí thứ 14.

B. thay thế một cặp A – T bằng X – G ở vị trí thứ 14.

C. mất một cặp X – G ở vị trí thứ 15.

D. thêm một cặp A – T ở sau vị trí thứ 15.

Câu hỏi : 686636
Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về ảnh hưởng của đột biến gen lên quá trình dịch mã để giải bài tập.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trình tự mạch gốc của gen: 3’TAX GGG AAA TTT AAX AXT 5’

  Trình tự nucleotit trên mARN: 5’ AUG XXX UUU AAA UUG UGA 3’

  Biết phân tử mARN sau đột biến chỉ mã hóa cho chuỗi polipeptit chứa 4 axit amin

  → Đột biến gen thay thế cặp nucleotit số 14, từ A - T thành T - A và làm thay đổi bộ ba 5’ UUG 3’ thành 5’ UAG 3’.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com