Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho biết hình ảnh dưới đây mô tả một quá trình diễn ra trong nhân tế bào nhân thực. Phát biểu nào sau đây sai về quá trình này?

Câu 686637: Cho biết hình ảnh dưới đây mô tả một quá trình diễn ra trong nhân tế bào nhân thực. Phát biểu nào sau đây sai về quá trình này?

A. Quá trình này diễn ra theo quy tắc bổ sung.

B. Enzim (A) trong hình vẽ là phân từ ARN polimeraza.

C. Phân tử (B) trong hình vẽ là phân tử ADN.

D. Chiêu của phân tử (B) là 5’ → 3’ (tính từ trái sang phải).

Câu hỏi : 686637

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về các quá trình truyền đạt vật chất di truyền cấp độ phân tử để giải bài tập.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đây là quá trình phiên mã ở tế bào nhân thực.

  A là enzim ARN polimeraza; B là phân tử mARN mới được tổng hợp.

  Phát biểu sai là đáp án C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com