Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ở một loài cá chép, kiểu gen Aa quy định cá không vảy, kiểu gen aa quy định cá có vảy, kiểu gen AA làm trứng không nở. Có bao nhiêu phép lai sau đây cho đời con có tỉ lệ kiểu hình là: 2 cá chép không vảy: 1 cá chép có vảy?

I. Aa x Aa.II. Aa x aa. III. aa x aa.

Câu 686642: Ở một loài cá chép, kiểu gen Aa quy định cá không vảy, kiểu gen aa quy định cá có vảy, kiểu gen AA làm trứng không nở. Có bao nhiêu phép lai sau đây cho đời con có tỉ lệ kiểu hình là: 2 cá chép không vảy: 1 cá chép có vảy?

I. Aa x Aa.II. Aa x aa. III. aa x aa.

A. 0.

B. 2.

C. 1.

D. 3.

Câu hỏi : 686642

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về quá trình thoát hơi nước ở lá để giải bài tập.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ở thực vật, thoát hơi nước chủ yếu qua con đường khí khổng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com