Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giả sử alen B ở vi khuẩn E. coli bị đột biến điểm thành alen b. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Alen B và alen b khác nhau tối đa một cặp nuclêôtit.

II. Nếu đột biến thêm cặp nuclêôtit thì alen B và alen b có chiều dài bằng nhau.

III. Nếu alen b nhiều hơn alen B là 1 liên kết hiđrô thì đây có thể đột biến thay thế 1 cặp A – T thành 1 cặp G – X.

IV. Chuỗi pôlipeptit do alen b và chuỗi pôlipeptit do alen B quy định có thể có trình tự axit amin giống nhau.

Câu 686643: Giả sử alen B ở vi khuẩn E. coli bị đột biến điểm thành alen b. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Alen B và alen b khác nhau tối đa một cặp nuclêôtit.

II. Nếu đột biến thêm cặp nuclêôtit thì alen B và alen b có chiều dài bằng nhau.

III. Nếu alen b nhiều hơn alen B là 1 liên kết hiđrô thì đây có thể đột biến thay thế 1 cặp A – T thành 1 cặp G – X.

IV. Chuỗi pôlipeptit do alen b và chuỗi pôlipeptit do alen B quy định có thể có trình tự axit amin giống nhau.

A. 3.

B. 2.

C. 1.

D. 4.

Câu hỏi : 686643
Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về đặc điểm của đột biến điểm để giải bài tập.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phát biểu đúng là: I, III, IV.

  I đúng vì đột biến điểm là đột biến gen xảy ra ở 1 cặp nucleotit.

  II sai vì đột biến thêm cặp nucleotit sẽ khiến alen b dài hơn alen B.

  III alen b sau đột biến nhiều hơn alen ban đầu B 1 liên kết hidro chứng tỏ đã xảy ra đột biến thay thế 1 cặp A - T thành 1 cặp G - X.

  IV đúng vì trình tự axit amin của 2 chuỗi polipeptit do 2 alen B và b tổng hợp có thể giống nhau nếu đột biến gen là đột biến vô nghĩa.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com