Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhiều hợp chất có cấu trúc hóa học tương tự với 4 loại nuclêôtit (A, T, G, X) và có thể thay thế tương ứng mỗi loại nucleotit này khi tổng hợp ADN trong ống nghiệm. Một thí nghiệm cho thấy ảnh hưởng của 4 hợp chất (kí hiệu tương ứng là M, N, P và Q) đến sự tổng hợp ADN được xúc tác bởi enzim ADN pôlimeraza. Bảng dưới đây mô tả tỉ lệ phần trăm của 4 hợp chất đã thay thế vào vị trí của 4 loại nuclêôtit trong quá trình nhân đôi ADN ở ống nghiệm:

Có bao nhiêu nhận định sau đây đúng khi nói về các chất M, N, P, Q?

I. P là chất có cấu trúc hóa học tương tự Guanin (G).

II. N có cấu trúc hóa học giống Ađênin (A) hơn Q.

III. Trong 4 chất, chỉ có M là thay thế được Xitôzin (X).

IV. Cả 4 chất M, N, P, Q đều có thể thay thế Timin (T).

Câu 686644: Nhiều hợp chất có cấu trúc hóa học tương tự với 4 loại nuclêôtit (A, T, G, X) và có thể thay thế tương ứng mỗi loại nucleotit này khi tổng hợp ADN trong ống nghiệm. Một thí nghiệm cho thấy ảnh hưởng của 4 hợp chất (kí hiệu tương ứng là M, N, P và Q) đến sự tổng hợp ADN được xúc tác bởi enzim ADN pôlimeraza. Bảng dưới đây mô tả tỉ lệ phần trăm của 4 hợp chất đã thay thế vào vị trí của 4 loại nuclêôtit trong quá trình nhân đôi ADN ở ống nghiệm:

Có bao nhiêu nhận định sau đây đúng khi nói về các chất M, N, P, Q?

I. P là chất có cấu trúc hóa học tương tự Guanin (G).

II. N có cấu trúc hóa học giống Ađênin (A) hơn Q.

III. Trong 4 chất, chỉ có M là thay thế được Xitôzin (X).

IV. Cả 4 chất M, N, P, Q đều có thể thay thế Timin (T).

A. 3.

B. 2.

C. 1.

D. 4.

Câu hỏi : 686644

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về quá trình tổng hợp ADN để giải bài tập.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  I đúng vì chất P có thể thay thế được nucleotit loại guanin (G).

  II sai vì chất Q có tỉ lệ phần trăm thay thế được adenin cao hơn chất N.

  III đúng.

  IV sai vì cả 4 chất đều không thể thay thế được nucleotit loại Timin.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com