Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hình dưới biểu diễn cấu trúc của một đoạn phân tử mARN và trình tự các axit amin trong chuỗi pôlipeptit tương ứng:

Biết rằng côđon 5'XAG3' mã hóa axit amin Glutamin (Gln) và côđon 5'XAX3' mã hóa axit amin Histidine (His). Có bao nhiêu phát biểu sau đây sai?

I. Trong quá trình dịch mã chuỗi polipeptit có 4 lượt tARN tham gia vận chuyển các axit amin.

II. Trình tự các nuclêôtit của đoạn mạch mã gốc trên ADN mã hóa cho đoạn mARN này là 5’TAXGGTGATXGTGXA3’.

III. Giả sử có 10 riboxom trượt qua 1 lần trên đoạn phân tử mARN này thì cần môi trường cung cấp tổng số 50 axit amin.

IV. Ngay sau khi dịch mã axit amin đầu tiên, một chất hóa học được thêm vào có tác dụng xóa bỏ hết các nucleotit uraxin có trên đoạn mARN, trình tự axit amin trong chuỗi pôlipeptit mới thu được là Met – Pro – Gln – His.

А. 3.

Câu 686648: Hình dưới biểu diễn cấu trúc của một đoạn phân tử mARN và trình tự các axit amin trong chuỗi pôlipeptit tương ứng:

Biết rằng côđon 5'XAG3' mã hóa axit amin Glutamin (Gln) và côđon 5'XAX3' mã hóa axit amin Histidine (His). Có bao nhiêu phát biểu sau đây sai?

I. Trong quá trình dịch mã chuỗi polipeptit có 4 lượt tARN tham gia vận chuyển các axit amin.

II. Trình tự các nuclêôtit của đoạn mạch mã gốc trên ADN mã hóa cho đoạn mARN này là 5’TAXGGTGATXGTGXA3’.

III. Giả sử có 10 riboxom trượt qua 1 lần trên đoạn phân tử mARN này thì cần môi trường cung cấp tổng số 50 axit amin.

IV. Ngay sau khi dịch mã axit amin đầu tiên, một chất hóa học được thêm vào có tác dụng xóa bỏ hết các nucleotit uraxin có trên đoạn mARN, trình tự axit amin trong chuỗi pôlipeptit mới thu được là Met – Pro – Gln – His.

А. 3.

B. 2.

C. 4.

D. 1.

Câu hỏi : 686648

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về quá trình dịch mã để giải bài tập.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  I sai, vì trong quá trình dịch mã tổng hợp phân tử polipeptit có 5 lượt tARN tham gia để vận chuyển.

  II sai, vì trình tự nucleotit trên mạch gốc của gen tổng hợp trên đoạn mARN là: 3’ TAX GGT GAT XGT GXA 5;.

  III đúng, vì chuỗi polipeptit này có 5 axit amin → Nếu có 10 lượt riboxom trượt qua sẽ cần môi trường cung cấp 50 axit amin.

  IV đúng, vì sau khi loại bỏ uraxin, trình tự nucleotit trên mARN là: 5’ AUG XXA XAG XAX G 3’.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com