Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hình bên mô tả tế bào X ở cơ thể lưỡng bội đang trong một giai đoạn của quá trình giảm phân, có chứa các gen A, B, b, D, d nằm trên các nhiễm sắc thể. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, nhận định nào sau đây sai khi nói về tế bào X?

Câu 686649: Hình bên mô tả tế bào X ở cơ thể lưỡng bội đang trong một giai đoạn của quá trình giảm phân, có chứa các gen A, B, b, D, d nằm trên các nhiễm sắc thể. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, nhận định nào sau đây sai khi nói về tế bào X?


A. Trong tế bào X chắc chắn đã xảy ra hoán vị gen.

B. Tế bào X đang có bộ NST ở dạng đơn bội kép.

C. Tế bào X có thể tạo ra giao tử chứa Abd với tỉ lệ 50%.

D. Trước khi nhân đôi NST, tế bào X có kiểu gen \(\frac{{AB}}{{Ab}}Dd\).

Câu hỏi : 686649
Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về quá trình giảm phân tạo giao tử để giải bài tập.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Quan sát hình bên, ta thấy tế bào đang ở kì đầu 1 của quá trình giảm phân (vì các NSt đang xếp thành 2 hàng dọc ở mặt phẳng xích đạo).

  A đúng, vì trình tự gen trên 2 chiếc NST trong cặp NST tương đồng thứ nhất có sự khác nhau.

  B sai, vì tế bào X đang ở trạng thái 2n kép.

  C đúng, vì tế bào X khi kết thúc giảm phân có thể tạo ra 2 loại giao tử: ABD = Abd = 50%.

  D đúng, vì kiểu gen ban đầu của tế bào X là: \(\frac{{AB}}{{Ab}}Dd\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com