Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian Oxyz, cho hai vectơ \(\overrightarrow a \left( {2;1; - 1} \right)\) và \(\overrightarrow b \left( {3; - 2;1} \right)\). Vectơ \(\overrightarrow a  + \overrightarrow b \) có toạ độ là:

Câu 686658: Trong không gian Oxyz, cho hai vectơ \(\overrightarrow a \left( {2;1; - 1} \right)\) và \(\overrightarrow b \left( {3; - 2;1} \right)\). Vectơ \(\overrightarrow a  + \overrightarrow b \) có toạ độ là:

A. \(\left( {5; - 1;2} \right)\).

B. \(\left( {5;1;0} \right)\).

C. \(\left( {5;1;2} \right)\).

D. \(\left( {5; - 1;0} \right)\).

Câu hỏi : 686658
Phương pháp giải:

\(\overrightarrow a  = \left( {{a_1};{a_2};{a_3}} \right),\,\,\overrightarrow b  = \left( {{b_1};{b_2};{b_3}} \right) \Rightarrow \overrightarrow a  + \overrightarrow b  = \left( {{a_1} + {b_1};{a_2} + {b_2};{a_3} + {b_3}} \right)\).

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\overrightarrow a  + \overrightarrow b  = \left( {5; - 1;0} \right)\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com