Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tập nghiệm của bất phương trình \({\log _3}\left( {x - 2} \right) > 3\) là:

Câu 686657: Tập nghiệm của bất phương trình \({\log _3}\left( {x - 2} \right) > 3\) là:

A. \(\left( {83; + \infty } \right)\).

B. \(\left( {25; + \infty } \right)\).

C. \(\left( {29; + \infty } \right)\).

D. \(\left( {11; + \infty } \right)\).

Câu hỏi : 686657

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Giải bất phương trình lôgarit: \({\log _a}x > b \Leftrightarrow x > {a^b}\) (với a > 1).

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \({\log _3}\left( {x - 2} \right) > 3 \Leftrightarrow x - 2 > 27 \Leftrightarrow x > 29\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com