Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tập xác định của hàm số \(y = {x^{\sqrt 3 }}\) là:

Câu 686666: Tập xác định của hàm số \(y = {x^{\sqrt 3 }}\) là:

A. \(\left( {0; + \infty } \right)\).

B. \(\left( { - \infty ; + \infty } \right)\).

C. \(\left( { - \infty ;0} \right)\).

D. \(\left[ {0; + \infty } \right)\).

Câu hỏi : 686666

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Cho hàm số \(y = {x^n}\)

- Nếu n nguyên dương thì tập xác định là \(\mathbb{R}\).

- Nếu n nguyên âm hoặc n = 0 thì tập xác định là \(\mathbb{R}\backslash \left\{ 0 \right\}\).

- Nếu n không nguyên thì tập xác định là \(\left( {0; + \infty } \right)\).

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vì \(\sqrt 3 \) không nguyên nên hàm số \(y = {x^{\sqrt 3 }}\) có tập xác định \(\left( {0; + \infty } \right)\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com