Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho cấp số cộng\(\left( {{u_n}} \right)\) có \({u_1} = 5\) và công sai d = 4. Số hạng thứ 3 của cấp số cộng bằng

Câu 686667: Cho cấp số cộng\(\left( {{u_n}} \right)\) có \({u_1} = 5\) và công sai d = 4. Số hạng thứ 3 của cấp số cộng bằng

A. 17.

B. 13.

C. 8.

D. 9.

Câu hỏi : 686667

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Công thức số hạng tổng quát của cấp số cộng có số hạng đầu \({u_1}\), công sai d là \({u_n} = {u_1} + \left( {n - 1} \right)d\).

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \({u_3} = {u_1} + 2d = 5 + 2.4 = 13\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com