Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số \(y = a{x^3} + b{x^2} + cx + d\) có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào dưới đây đúng?

Câu 686677: Hàm số \(y = a{x^3} + b{x^2} + cx + d\) có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. \(a > 0,\,\,d > 0\).

B. \(a > 0,\,\,d < 0\).

C. \(a < 0,\,\,d > 0\).

D. \(a < 0,\,\,d < 0\).

Câu hỏi : 686677

Quảng cáo

Phương pháp giải:

- Nhánh cuối đồ thị đi xuống \( \Rightarrow a < 0\), nhánh cuối đồ thị đi lên \( \Rightarrow a > 0\).

- Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ âm \( \Rightarrow d < 0\), cắt trục tung tại điểm có tung độ dương \( \Rightarrow d > 0\).

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Nhánh cuối đồ thị đi xuống \( \Rightarrow a < 0\).

  - Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ âm \( \Rightarrow d < 0\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com