Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu \(\left( S \right):\,\,{x^2} + {y^2} + {\left( {z - 2} \right)^2} = 16\). Mặt phẳng (Oxy) cắt (S) theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính bằng

Câu 686678: Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu \(\left( S \right):\,\,{x^2} + {y^2} + {\left( {z - 2} \right)^2} = 16\). Mặt phẳng (Oxy) cắt (S) theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính bằng

A. \(2\sqrt 5 \).

B. \(2\sqrt 3 \).

C. \(\sqrt {14} \).

D. \(\sqrt 6 \).

Câu hỏi : 686678

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Xác định tâm I và bán kính R của mặt cầu (S).

Xác định khoảng cách d từ I đến mặt phẳng (Oxy).

Mặt phẳng (Oxy) cắt mặt cầu (S) theo đường tròn có bán kính \(r = \sqrt {{R^2} - {d^2}} \).

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Mặt cầu (S) có tâm I(0;0;2), bán kính R = 4.

  Mặt phẳng (Oxy) cách I một khoảng d = 2 nên cắt mặt cầu (S) theo đường tròn có bán kính

  \(r = \sqrt {{R^2} - {d^2}}  = \sqrt {16 - 4}  = 2\sqrt 3 \).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com