Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giả sử alen B ở vi khuẩn E. coli bị đột biến điểm thành alen b. Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 686712: Giả sử alen B ở vi khuẩn E. coli bị đột biến điểm thành alen b. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Nếu đột biến thêm cặp nuclêôtit thì alen B và alen b có chiều dài bằng nhau.

B. Alen B và alen b khác nhau tối đa một cặp nuclêôtit.

C. Nếu alen b nhiều hơn alen B là 1 liên kết hiđrô thì đây có thể đột biến thay thế 1 cặp G–X thành 1 cặp A – T.

D. Chuỗi pôlipeptit do alen b và chuỗi pôlipeptit do alen B quy định có thể có trình tự axit amin khác nhau hoàn toàn.

Câu hỏi : 686712

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về đặc điểm của các dạng đột biến điểm (mất, thêm, thay thế 1 cặp nucleotit) để giải bài tập.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A sai. Đột biến thêm 1 cặp nucleotit sẽ làm alen b dài hơn alen B một đoạn bằng chiều dài 1 nucleotit (3,4 angstron).

  B đúng. Vì dù là đột biến mất 1 cặp, thêm 1 cặp hay thay thế 1 cặp nucleotit đều chỉ làm sai khác 1 cặp nucleotit.

  C sai. Vì cặp G - X nhiều hơn cặp A - T một liên kết hidro nên ĐB thay thế 1 cặp A - T thành G - X sẽ làm cho alen b nhiều hơn alen B 1 liên kết hidro.

  D sai. Vì đột biến điểm chỉ làm thay đổi tối đa trình tự axit amin kể từ vị trí đột biến (nếu đó là đột biến làm xuất hiện mã kết thúc sớm).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com