Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhiệt độ để phá vỡ các liên kết hiđrô và làm tách hai mạch của phân tử ADN mạch kép được gọi là nhiệt độ nóng chảy. Khi xét các đoạn phân tử ADN này có cùng chiều dài, người ta thu được kết quả thể hiện nhiệt độ nóng chảy của ADN trong nhân tế bào ở 5 sinh vật khác nhau:

Nhận định sau đây không đúng khi nói về các đoạn phân tử ADN đang xét ở các loài này?

Câu 686713: Nhiệt độ để phá vỡ các liên kết hiđrô và làm tách hai mạch của phân tử ADN mạch kép được gọi là nhiệt độ nóng chảy. Khi xét các đoạn phân tử ADN này có cùng chiều dài, người ta thu được kết quả thể hiện nhiệt độ nóng chảy của ADN trong nhân tế bào ở 5 sinh vật khác nhau:

Nhận định sau đây không đúng khi nói về các đoạn phân tử ADN đang xét ở các loài này?

A. Trong mỗi phân tử ADN này, nhiệt độ nóng chảy phụ thuộc vào tỉ lệ \(\dfrac{A}{G}\).

B. Số liên kết hidro trong phân tử ADN của loài (1) ít hơn loài (2).

C. Trong 5 phân tử ADN  này, tỉ lệ \(\dfrac{{G + X}}{{2A + 3G}}\) theo thứ tự giảm dần là: loài (4) → loài (1) → loài (3) → loài (5) → loài (2).

D. Cả 5 phân tử ADN  nảy đều có tỉ lệ \(\dfrac{{A + X}}{{T + G}} = 1\).

Câu hỏi : 686713
Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức đã học về quá trình tổng hợp mARN ở tế bào nhân thực để giải bài tập.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  D đúng, vì 5 phân tử ADN của đề bài đều là ADN mạch kép → Tỉ lệ A + X / G + T luôn bằng 1.

  B đúng, vì phân tử ADN càng có nhiều liên kết hidro thì nhiệt độ cần thiết để nóng chảy phân tử ADN này càng cao. Nhiệt độ nóng chảy của phân tử ADN số 1 < nhiệt độ nóng chảy của phân tử ADN 2.

  → Số lượng cặp G - X của phân tử ADN số 2 cao hơn

  → Số liên kết hidro của ADN số 2 nhiều hơn.

  A đúng, vì phân tử ADN càng có nhiều liên kết hidro thì nhiệt độ cần thiết để nóng chảy phân tử ADN này càng cao.

  C sai. Tỉ lệ G + X/2A + 3G = 2G/2A + 3G. Số lượng cặp nucleotit loại G - X trong phân tử ADN càng nhiều (nhiệt độ nóng chảy càng cao) thì tỉ lệ trên càng giảm.

  → Thứ tự giảm dần tỉ lệ trên là: loài (4) → loài (2) → loài (3) → loài (5) → loài (1).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com