Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cơ thể mang kiểu gen \(\begin{array}{*{20}{c}}{\underline{\underline {{\rm{AB}}}} }\\{{\rm{ab}}}\end{array}Dd\), mỗi gen quy định một tính trạng lai phân tích có hoán vị gen với tần số 20% thì tỉ lệ kiểu hình ở con lai là:

Câu 686714: Cơ thể mang kiểu gen \(\begin{array}{*{20}{c}}{\underline{\underline {{\rm{AB}}}} }\\{{\rm{ab}}}\end{array}Dd\), mỗi gen quy định một tính trạng lai phân tích có hoán vị gen với tần số 20% thì tỉ lệ kiểu hình ở con lai là:

A. 4 : 4 : 4 : 4 : 1 : 1 : 1 : 1.

B. 3 : 3 : 3 : 3 : 1 : 1 : 1 : 1.

C. 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1.

D. 9 : 9 : 3 : 3 : 1 : 1.

Câu hỏi : 686714
Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức đã học về quá trình giảm phân hình thành giao tử để giải bài tập trên.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  P: AB//ab Dd x ab//ab dd; f = 20%.

  ⇒ Tỉ lệ giao tử là: (4 : 4 : 1 : 1)  x (1 : 1)

  → Tỉ lệ kiểu hình ở F1 là: 4 : 4 : 4 : 4 : 1 : 1 : 1 : 1.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com