Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗn hợp X gồm 5,6 gam Fe và 3,6 gam Mg. Cho X vào dung dịch chứa 0,52 mol AgNO3; sau phản ứng thu được m gam hỗn hợp rắn Y. Giá trị của m là

Câu 686861: Hỗn hợp X gồm 5,6 gam Fe và 3,6 gam Mg. Cho X vào dung dịch chứa 0,52 mol AgNO3; sau phản ứng thu được m gam hỗn hợp rắn Y. Giá trị của m là

A. 54,00.

B. 56,16.

C. 27,00.

D. 28,08.

Câu hỏi : 686861

Quảng cáo

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}{n_{Fe}} = 0,1(mol);{n_{Mg}} = 0,15(mol)\\{n_{A{g^ + }}} = 0,52(mol)\\2.{n_{Mg}} = 0,3 < {n_{A{g^ + }}} = 0,52\end{array}\)

  ⟹ Fe bị oxi hóa bởi Ag+

  \(\begin{array}{l}\left\{ \begin{array}{l}{n_{F{e^{2 + }}}} = a\\{n_{F{e^{3 + }}}} = b\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}a + b = {n_{Fe}} = 0,1\\2.a + 3.b = 0,52 - 0,3\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}a = 0,08\\b = 0,02\end{array} \right.(mol)\\m = {m_{Ag}} = 0,52.108 = 56,16(g)\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com