Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

$X({C_4}{H_8}{O_2})\xrightarrow{{NaOH,{t^o}}}Muoi\,Y\xrightarrow{{NaOH(CaO,{t^o})}}Metan$

Công thức cấu tạo thu gọn của X là

Câu 686862: Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

$X({C_4}{H_8}{O_2})\xrightarrow{{NaOH,{t^o}}}Muoi\,Y\xrightarrow{{NaOH(CaO,{t^o})}}Metan$

Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. H – COO – CH2 – CH2 – CH3.

B. H – COO – CH(CH3) – CH3.

C. CH3 – COO – CH2 – CH3.

D. CH3 – CH2 – COO – CH3.

Câu hỏi : 686862
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  $C{H_3}COOC{H_2}C{H_3}\xrightarrow{{NaOH,{t^o}}}C{H_3}COONa\xrightarrow{{NaOH(CaO,{t^o})}}C{H_4}$

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com