Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chất hữu cơ E có công thức phân tử C11H12O4 (chứa vòng thơm). Cho các sơ đồ phản ứng hóa học sau:

(1) $E + NaOH\xrightarrow{{}}X + Y + Z + {H_2}O$

(2) $X + NaCl\xrightarrow{{}}T + NaCl$

(3) $Y + HCl\xrightarrow{{}}Q + NaCl$

(4) $Z + {O_2}\xrightarrow{{men,{t^o}}}T + {H_2}O$

(5) $T + NaOH\xrightarrow{{CaO,{t^o}}}C{H_4} + N{a_2}C{O_3}$

Cho các phát biểu sau:

(a) 1 (mol) E tác dụng tối đa với 2 mol NaOH trong dung dịch.

(b) Phân tử khối chất X lớn hơn phân tử khối chất Y.

(c) Nhiệt độ sôi của T lớn hơn nhiệt độ sôi của Z.

(d) 1 (mol) Y tác dụng tối đa với 2 mol HCl trong dung dịch.

(e) Có hai công thức cấu tạo thỏa mãn của X.

Số phát biểu sai

Câu 686863: Chất hữu cơ E có công thức phân tử C11H12O4 (chứa vòng thơm). Cho các sơ đồ phản ứng hóa học sau:

(1) $E + NaOH\xrightarrow{{}}X + Y + Z + {H_2}O$

(2) $X + NaCl\xrightarrow{{}}T + NaCl$

(3) $Y + HCl\xrightarrow{{}}Q + NaCl$

(4) $Z + {O_2}\xrightarrow{{men,{t^o}}}T + {H_2}O$

(5) $T + NaOH\xrightarrow{{CaO,{t^o}}}C{H_4} + N{a_2}C{O_3}$

Cho các phát biểu sau:

(a) 1 (mol) E tác dụng tối đa với 2 mol NaOH trong dung dịch.

(b) Phân tử khối chất X lớn hơn phân tử khối chất Y.

(c) Nhiệt độ sôi của T lớn hơn nhiệt độ sôi của Z.

(d) 1 (mol) Y tác dụng tối đa với 2 mol HCl trong dung dịch.

(e) Có hai công thức cấu tạo thỏa mãn của X.

Số phát biểu sai

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu hỏi : 686863
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (5) $C{H_3}COOH + NaOH\xrightarrow{{CaO,{t^o}}}C{H_4} + N{a_2}C{O_3}$ ⟹ T: CH3COOH

  (2) $C{H_3}COONa + HCl\xrightarrow{{}}C{H_3}COOH + NaCl$ ⟹ X: CH3COONa

  (4) ${C_2}{H_5}OH + {O_2}\xrightarrow{{men,{t^o}}}C{H_3}COOH + {H_2}O$  ⟹ Z: C2H5OH

  (1) $C{H_3}COO - {C_6}{H_4}COO - {C_2}{H_5} + NaOH\xrightarrow{{}}C{H_3}COONa + NaO - {C_6}{H_4}COONa + {C_2}{H_5}OH + {H_2}O$

  ⟹ Y: NaO – C6H4COONa

  (a) sai, vì 1 mol E tác dụng tối đa 3 mol NaOH.

  (b) sai.

  (e) sai, vì có 3 công thức E thỏa mãn (-o, -p, -m)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com