Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đặt điện áp xoay chiều\(u = 200\sqrt 2 {\rm{cos(100}}\pi {\rm{t + }}\dfrac{\pi }{3})\)V (t tính bằng s) vào hai đầu tụ điện  có điện dung \(\dfrac{{{{10}^{ - 4}}}}{\pi }\)F.

Trả lời: 1-..........; 2-..........; 3-..........; 4-...........  

Câu 686908: Đặt điện áp xoay chiều\(u = 200\sqrt 2 {\rm{cos(100}}\pi {\rm{t + }}\dfrac{\pi }{3})\)V (t tính bằng s) vào hai đầu tụ điện  có điện dung \(\dfrac{{{{10}^{ - 4}}}}{\pi }\)F.

Trả lời: 1-..........; 2-..........; 3-..........; 4-...........  

Câu hỏi : 686908
Phương pháp giải:

Áp dụng các tính chất của mạch chỉ có tụ điện.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Dung kháng của tụ điện là:

  \({Z_C} = \dfrac{1}{{C\omega }} = \dfrac{1}{{\dfrac{{{{10}^{ - 4}}}}{\pi }.100\pi }} = 100\Omega \)

  Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là:

  \(I = \dfrac{U}{{{Z_C}}} = \dfrac{{{U_0}}}{{\sqrt 2 {Z_C}}} = \dfrac{{200\sqrt 2 }}{{\sqrt 2 .100}} = 2\left( A \right)\)

  Phương trình điện tích:

  \(\begin{array}{l}q = C.u = \dfrac{{{{10}^{ - 4}}}}{\pi }.200\sqrt 2 .\cos \left( {100\pi t + \dfrac{\pi }{3}} \right)\\ \to q = \dfrac{{0,02\sqrt 2 }}{\pi }\cos \left( {100\pi t + \dfrac{\pi }{3}} \right)\end{array}\)

  Thay \(t = 0\) vào phương trình điện tích ta được:

  \(q = \dfrac{{0,02\sqrt 2 }}{\pi }\cos \left( {\dfrac{\pi }{3}} \right) = 4,{502.10^{ - 3}}C = 4502\left( {\mu C} \right)\)

  Vì mạch chỉ có tụ điện nên cường độ dòng điện sớm pha hơn điện áp góc \(\dfrac{\pi }{2}\):

  \(\begin{array}{l} \Rightarrow {\varphi _u} - {\varphi _i} =  - \dfrac{\pi }{2} \Leftrightarrow \dfrac{\pi }{3} - {\varphi _i} =  - \dfrac{\pi }{2}\\ \Leftrightarrow {\varphi _i} = \dfrac{{5\pi }}{6}\left( {rad} \right) = {150^0}\end{array}\)

  Đáp án: 1 – D, 2 – A, 3 – F, 4 – E.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com