Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn sóng kết hợp S1S2 dao động  cùng pha theo phương thẳng đứng. Hai điểm M N nằm trên mặt nước tạo với S1S2 thành hình  vuông S1S2MN. Trên MN quan sát thấy 8 cực tiểu giao thoa.

Trả lời: 1-..........; 2-..........; 3-..........; 4-...........  

Câu 686909: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn sóng kết hợp S1S2 dao động  cùng pha theo phương thẳng đứng. Hai điểm M N nằm trên mặt nước tạo với S1S2 thành hình  vuông S1S2MN. Trên MN quan sát thấy 8 cực tiểu giao thoa.

Trả lời: 1-..........; 2-..........; 3-..........; 4-...........  

Câu hỏi : 686909

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Áp dụng các điều kiện cực đại và cực tiểu, cách xác định số cực đại, cực tiểu trên đường thẳng nối hai nguồn.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Xét hai nguồn dao động cùng pha:

  Trên MN quan sát được 8 cực tiểu thì M và N phải nằm giữa cực tiểu thứ 4 và cực tiểu thức 5.

  \(\begin{array}{l} \Rightarrow 3,5\lambda  \le M{S_1} - M{S_2} < 4,5\lambda \\ \Leftrightarrow 3,5\lambda  \le a\left( {\sqrt 2  - 1} \right) < 4,5\lambda \end{array}\) với \(a = {S_1}{S_2}\)

  \( \Rightarrow 8,45 \le \dfrac{a}{\lambda } < 10,86\)

  \( \Rightarrow {\left( {\dfrac{a}{\lambda }} \right)_{\max }} = 10;{\rm{ }}{\left( {\dfrac{a}{\lambda }} \right)_{\min }} = 9\)

  Số cực đại giao thoa tối đa trên S1S2 là:

  \(2.{\left( {\dfrac{a}{\lambda }} \right)_{\max }} + 1 = 2.10 + 1 = 21\)

  Số cực đại giao thoa tối thiểu trên S1S2 là:

  \(2.{\left( {\dfrac{a}{\lambda }} \right)_{\min }} + 1 = 2.9 + 1 = 19\)

  Vì hai nguồn cùng pha nên số cực tiểu luôn là số chẵn.

  Xét:

  \(\begin{array}{l}8,45 - \dfrac{1}{2} \le \dfrac{a}{\lambda } - \dfrac{1}{2} < 10,86 - \dfrac{1}{2}\\ \Leftrightarrow 7,95 \le \dfrac{a}{\lambda } - \dfrac{1}{2} < 10,36\end{array}\)

  \( \Rightarrow {\left( {\dfrac{a}{\lambda } - \dfrac{1}{2}} \right)_{\min }} = 8;{\rm{ }}{\left( {\dfrac{a}{\lambda } - \dfrac{1}{2}} \right)_{max}} = 10\)

  Số cực tiểu giao thoa tối thiểu trên S1S2 là:

  \(2.{\left( {\dfrac{a}{\lambda } - \dfrac{1}{2}} \right)_{\min }} = 2.8 = 16\)

  Số cực tiểu giao thoa tối đa trên S1S2 là:

  \(2.{\left( {\dfrac{a}{\lambda } - \dfrac{1}{2}} \right)_{max}} = 2.10 = 20\)

  Đáp án: 1 – E, 2 – C, 3 – A, 4 – D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com