Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

X là chất phóng xạ β và có chu kì bán rã là T. Một mẫu chất X, ngày đầu phát ra 4,41.1022 hạt  β và ngày thứ 2 phát ra 4,08.1022 hạt β.

Trả lời: 1-..........; 2-..........; 3-..........; 4-...........  

Câu 686910: X là chất phóng xạ β và có chu kì bán rã là T. Một mẫu chất X, ngày đầu phát ra 4,41.1022 hạt  β và ngày thứ 2 phát ra 4,08.1022 hạt β.Trả lời: 1-..........; 2-..........; 3-..........; 4-...........  

Câu hỏi : 686910
Phương pháp giải:

Áp dụng các định luật phóng xạ.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Hạt \({\beta ^ - }\)là dòng các electron nên điện tích của hạt \({\beta ^ - }\) bằng \( - e\)

  Gọi số hạt nhân X ban đầu phóng xạ là N0.

  * Ngày thứ nhất:

  Số hạt nhân \({\beta ^ - }\) bị phóng xạ là:

  \(\Delta {N_1} = {N_0}\left( {1 - {2^{\dfrac{{ - 1}}{T}}}} \right) = 4,{41.10^{22}}\)(1)

  Số hạt nhân còn lại sau phóng xạ ngày thứ nhất:

  \({N_1} = {N_0}{.2^{\dfrac{{ - 1}}{T}}}\)

  * Ngày thứ hai:

  Số hạt nhân \({\beta ^ - }\) bị phóng xạ là:

  \(\begin{array}{l}
  \Delta {N_2} = {N_1}\left( {1 - {2^{\dfrac{{ - 1}}{T}}}} \right)\\
  \to \Delta {N_2} = {N_0}{.2^{\dfrac{{ - 1}}{T}}}.\left( {1 - {2^{\dfrac{{ - 1}}{T}}}} \right) = 4,{08.10^{22}}
  \end{array}\) (2)

  Số hạt nhân còn lại sau phóng xạ ngày thứ hai:

  \({N_2} = {N_0}{.2^{\dfrac{{ - 2}}{T}}}\)

  Lập  tỉ lệ (2) : (1) ta được:

  \({2^{\dfrac{{ - 1}}{T}}} = \dfrac{{4,08}}{{4,41}} = \dfrac{{136}}{{147}} \Rightarrow T = 8,9\) ngày

  Hằng số phóng xạ:

  \(\begin{array}{l}
  \lambda = \dfrac{{\ln 2}}{T} = \dfrac{{\ln 2}}{{8,9.24.60.60}}\\
  \to \lambda = {9.10^{ - 7}}\left( {{s^{ - 1}}} \right) = {90.10^{ - 8}}\left( {{s^{ - 1}}} \right)
  \end{array}\)

  * Ngày thứ 3:

  Số hạt nhân \({\beta ^ - }\) bị phóng xạ là:

  \(\begin{array}{l}
  \Delta {N_3} = {N_2}\left( {1 - {2^{\dfrac{{ - 1}}{T}}}} \right) = {N_0}{.2^{\dfrac{{ - 2}}{T}}}.\left( {1 - {2^{\dfrac{{ - 1}}{T}}}} \right)\\
  \to \Delta {N_3} = {\left( {{2^{\dfrac{{ - 1}}{T}}}} \right)^2}.{N_0}.\left( {1 - {2^{\dfrac{{ - 1}}{T}}}} \right)
  \end{array}\)

  Thay số vào ta được:

  \(\Delta {N_3} = {\left( {\dfrac{{136}}{{147}}} \right)^2}.4,{41.10^{22}} = 3,{77.10^{22}}\)

  Đáp án: 1 – B, 2 – C, 3 – D, 4 - F

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com