Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho đoạn mạch AB như hình H1, trong đó điện trở R = 100 Ω,  cuộn dây không thuần cảm và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt  vào hai đầu đoạn mạch AB một điện điện áp xoay chiều có giá trị hiệu  dụng 270 V. Hình H2 là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của UMB (điện áp hiệu dụng giữa hai điểm M, B) theo dung kháng ZC của tụ điện.  Tổng trở của đoạn mạch MN (tính theo đơn vị Ω và làm tròn đến 2 chữ số thập phân) bằng bao nhiêu?  

Trả lời: ………………………  

Câu 686915: Cho đoạn mạch AB như hình H1, trong đó điện trở R = 100 Ω,  cuộn dây không thuần cảm và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt  vào hai đầu đoạn mạch AB một điện điện áp xoay chiều có giá trị hiệu  dụng 270 V. Hình H2 là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của UMB (điện áp hiệu dụng giữa hai điểm M, B) theo dung kháng ZC của tụ điện.  Tổng trở của đoạn mạch MN (tính theo đơn vị Ω và làm tròn đến 2 chữ số thập phân) bằng bao nhiêu?  Trả lời: ………………………  

Câu hỏi : 686915

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Áp dụng bài toán về C thay đổi để ULC đạt cực tiểu.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Từ đồ thị, ta thấy khi \({Z_C} = 50\Omega \) thì \({U_{MB\min }} = 90\left( V \right)\)

  Tại thời điểm này, đoạn mạch MB xảy ra cộng hưởng nên:

  \({Z_L} = {Z_C} = 50\Omega \)

  \( \Rightarrow {U_{MB\min }} = {U_r} = 90\Omega \)

  \( \Rightarrow U = {U_R} + {U_r} \Rightarrow {U_R} = U - {U_r} = 270 - 90 = 180\left( V \right)\)

  Cường độ dòng điện trong mạch chính tại thời điểm cộng hưởng là:

  \(I = \dfrac{{{U_R}}}{R} = \dfrac{{180}}{{100}} = 1,8\left( A \right)\)

  Điện trở trong của cuộn dây:

  \(r = \dfrac{{{U_r}}}{I} = \dfrac{{90}}{{1,8}} = 50\Omega \)

  Tổng trở của đoạn mạch MN là:

  \({Z_{MN}} = \sqrt {{r^2} + Z_L^2}  = \sqrt {{{50}^2} + {{50}^2}}  = 50\sqrt 2 \Omega  \approx 70,71\Omega \)

  Đáp án: 70,71 Ω.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com