Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một con lắc lò xo treo thẳng dứng. Nâng vật lên để lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ thì vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng quanh vị trí cân bằng O. Khi vật đi qua vị trí có tọa độ \(x = 2,5\sqrt 2 \)cm thì có vận tốc 50cm/s. Lấy g = 10m/s2. Tính từ lúc thả vật, ở thời điểm vật đi được quãng đường 27,5cm thì gia tốc của vật có độ lớn bằng:

Câu 686996: Một con lắc lò xo treo thẳng dứng. Nâng vật lên để lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ thì vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng quanh vị trí cân bằng O. Khi vật đi qua vị trí có tọa độ \(x = 2,5\sqrt 2 \)cm thì có vận tốc 50cm/s. Lấy g = 10m/s2. Tính từ lúc thả vật, ở thời điểm vật đi được quãng đường 27,5cm thì gia tốc của vật có độ lớn bằng:

A. \(5\sqrt 2 m/{s^2}\)

B. \(2m/{s^2}\)

C. \(5m/{s^2}\)

D. \(2\sqrt 5 m/{s^2}\)

Câu hỏi : 686996

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết về dao động điều hòa lò xo treo thẳng đứng.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thả vật từ vị trí lò xo không dãn nên:

  \(\Delta {l_0} = \dfrac{g}{{{\omega ^2}}} = A \to \omega  = \sqrt {\dfrac{g}{A}} \)

  Công thức độc lập thời gian:

  \(\begin{array}{l}{\left( {\dfrac{x}{A}} \right)^2} + {\left( {\dfrac{v}{{{v_{\max }}}}} \right)^2} = 1 \Leftrightarrow {\left( {\dfrac{x}{A}} \right)^2} + {\left( {\dfrac{v}{{\omega A}}} \right)^2} = 1\\ \Leftrightarrow {\left( {\dfrac{{2,5\sqrt 2 }}{A}} \right)^2} + {\left( {\dfrac{{50}}{{A\sqrt {\dfrac{{1000}}{A}} }}} \right)^2} = 1\\ \Rightarrow A = \Delta {l_0} = 5cm \to \omega  = 10\sqrt 2 rad/s\end{array}\)

  Vật đi được quãng đường s = 27,5cm = 5,5A nên khi đó vật có li độ là x = 2,5cm.

  Do đó, gia tốc của vật khi đó:

  \(a = x.{\omega ^2} = 500cm/{s^2} = 5m/{s^2}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com